Slovenský Vojenský historický ústav v Piešťanech postaví první muzejní halu od roku 1989

Nová moderní hala pro velkorozměrné muzejní předměty v areálu Vojenského historického muzea (VHM) v Piešťanech poskytne veřejnosti i restaurátorům prostory hodné 21. století. Symbolický základní kámen poklepal na místě ministr obrany SR Jaroslav Naď spolu s představiteli Vojenského historického ústavu (VHÚ) a místní samosprávy.

„Unikátní velkorozměrné sbírkové předměty umístěné v nové muzejní hale zprostředkují návštěvníkům výjimečný zážitek a nadšení z vojenské historie, kterou máme opravdu velmi bohatou. Máme se čím pochlubit, jsem proto rád, že stálá výstava vojenských předmětů bude mít v nové hale konečně důstojné podmínky, které zásadním způsobem rozšíří dosavadní výstavní prostory v halách 1 – 3,“ uvedl ministr Naď s tím, že vystavení a uložení části muzejních předmětů je na volné nezastřešené ploše v nevyhovujících technických podmínkách. Jak dále přiblížil, součástí nového objektu budou i kanceláře, restaurátorská dílna s ukázkou restaurátorských prací i technické a hygienické zázemí.

Vybudování moderních muzejních prostor je podle ředitele Vojenského historického ústavu plk. Miloslava Čaploviče významným milníkem v naplňování ambiciózního projektu rozvoje VHÚ do roku 2030. Půjde vůbec o první účelovou muzejní budovu postavenou na Slovensku za posledních více než 30 let. „Nová hala zvýší nejen ochranu a bezpečnost vzácných 75 velkorozměrných sbírkových předmětů, ale také komfort návštěvníků. Obsahově nová expozice bude mapovat vojenskou minulost Slovenska od skončení druhé světové války – ve čtyřech historických meznících – až po současnost. Zároveň se zlepší nejen podmínky pro péči o muzejní předměty – militárie, ale i jejich prezentace široké veřejnosti. Poznání vlastní minulosti je totiž pramenem moudrosti…“, přiblížil ředitel VHÚ.

S realizací výstavby nové výstavní haly souhlasila loni v červnu vláda SR. Její dokončení je naplánováno na rok 2024. Podle zpracované a schválené projektové dokumentace jsou předpokládané náklady na realizaci stavby v celkové výši 4,07 milionu. € včetně DPH.

 Zdroj: MO SR, foto: MO SR – Jakub Neubauer, VHÚ