Jinečtí dělostřelci míří do Pobaltí

Po dobu dvou týdnů příslušníci obou dělostřeleckých oddílů cvičili střelbu z děl v boletickém újezdu. Jednalo se o první část přípravy jineckých dělostřelců do zahraniční operace v Litvě, na které se budou podílet v roce 2024.

Hlavní cílem cvičení bylo sladit poskytování dělostřelecké podpory a také zautomatizovat činnosti obsluh děl, stejně jako velitelského sboru dělostřeleckých baterií. Jednotliví velící se procvičili v plánování a realizaci při řízení palby, včetně organizace bojových ostrých střeleb. Aby byly podmínky pro činnost dělostřeleckých jednotek co nejvíce podobné reálnému nasazení, cvičilo se nejen ve dne, ale i v noci a za snížených meteorologických podmínek ve spolupráci s radiolokátory ARTHUR.

Řada cvičících vojáků má již zkušenosti ze zahraničních operací např. z Afriky, ale mise takovéhoto rozsahu s děly, bude pro všechny nová zkušenost. Hlavní prioritou jejich nasazení v Litvě bude poskytování dělostřelecké podpoy mechanizovaným jednotkám po dobu jednoho roku. Pomoci pluku v plnění úkolů v operaci, by měly příslušníci z Aktivní zálohy palebné baterie 13. dělostřeleckého pluku, a to začleněním do obsluh děl. 

„Všichni příslušníci dělostřeleckého pluku chápou důležitost úkolu nasazení do zahraniční operace, cítím odhodlanost splnit zadané úkoly. Jsou si vědomi toho, že nasazení do operace nám pomůže získat nové zkušenosti a prohloubit naše schopnosti v oblasti poskytování palebné podpory v součinnosti s příslušníky členských států NATO. To vše navíc využijeme v blízké budoucnosti, kdy bude dělostřelecký pluk komplexně přezbrojen na nový typ autonomního samohybného děla NATO s implementovaným automatizovaným systémem řízení palby i se všemi podpůrnými prostředky dělostřelectva AČR,“ přibližuje význam nasazení v této zahraniční operaci plukovník Jan Cífka, velitel dělostřeleckého pluku.

Autor: kapitánka Gabriela Kugler

Foto: desátník Vladimír Šandor