AKTUÁLNÍ VÝVOJ VÁLEČNÉHO KONFLIKTU
NA UKRAJINĚ

Předložený text vycházející z materiálů expertů Univerzity obrany je analytickým materiálem, popisujícím politicko-bezpečnostní a strategické souvislosti vývoje válečného konfliktu na Ukrajině. Názory, závěry, hodnocení a případná doporučení, zde vyjádřené a předpokládané, jsou výhradními názory autora a nepředstavují postoje či stanoviska Ministerstva obrany nebo jiné vládní agentury ČR. Podklady pro analýzu vychází z veřejně dostupných zdrojů, některé informace týkající se přímo situace na Ukrajině nebo v Ruské federaci nelze ověřit z nezávislých a důvěryhodných zdrojů a není možné zcela zajistit jejich pravdivost, úplnost a objektivitu.

Německo rozhodlo o dodání tanků Leopard Ukrajině. Jak průlomový je tento krok
Německa/Západu? Jak dlouho potrvá, než budou moci být nasazeny (výcvik)? Kolik
by jich Ukrajina případně potřebovala k úspěšné obraně/protiútoku?

V tuto chvíli není možné hovořit o zásadním kroku, který posune vývoj konfliktu ve prospěch Ukrajiny. Politické rozhodnutí o poskytnutí této techniky je věc jedna, druhou věcí je pak kolik kusů tanků Ukrajina dostane, a především kdy budou ukrajinské armádě k dispozici, a to včetně zajištění výcviku posádek a zajištění materiálně technické podpory, včetně munice, náhradních dílů a servisních služeb. A právě lhůty pro dodání samotných tanků do míst nasazení a zajištění výcviku posádek i logistického zabezpečení nebude otázkou několika dnů, ale spíše týdnů.

Zde je nutné mít na zřeteli nejenom potřebu posádky tanků vycvičit, ale začlenit tyto tanky do stanovených bojových sestav spolu s dalšími jednotkami, zajistit součinnost s dalšími druhy sil, tzn. s jednotkami vzdušných sil, případně speciálními silami, a pak zřejmě to nejdůležitější – do kterých míst frontové linie budou jednotky s těmito tanky zasazeny. Bude to k podpoře protiofenzívy v severovýchodní části fronty, tzn. k podpoře úsilí na linii Svatove – Starobilsk – Kremmina, nebo to bude k podpoře obrany, resp. znovuzískání území v oblasti Bachmutu, anebo dojde k zasazení tankových jednotek k eliminaci chystané ruské ofenzívy v oblasti Chersonu?

V tuto chvíli není příliš pravděpodobné, že Ukrajina bude v krátkém i střednědobém časovém horizontu disponovat tolika kusy těžké obrněné techniky (hovoří se o několika stech kusů těžkých bojových tanků), kterou tolik potřebuje a kterou by pokryla hlavní 2 části frontové linie. Ovšem je naprosto zjevné, že právě tato technika, tedy tanky, je naprosto nezbytná k realizaci zvratu ve vývoji operace, která se dostala na mrtvý bod a žádná ze stran v těchto dnech není schopna převzít operační iniciativu, vytlačit protivníka z jeho pozic nebo se dostat do hloubky jeho operační sestavy a přinutit jej k ústupu. Nicméně ať už bude dodávka tanků na Ukrajinu jakákoliv, z hlediska kvantity bude poměr stále ve prospěch Ruska. Zdali kvalita západní technologie bude schopna tento poměr zvrátit či alespoň zmírnit však ukáže až čas.

A ještě, jak vhodné by případně byly americké tanky Abrams, o kterých se také mluví. Vzhledem k dodání i tanků z Anglie a Francie, nemůže to být pro Ukrajinu v jistém slova smyslu i přítěží? Tolik různé techniky?

Pokud jde o dodávky těžké obrněné techniky, a především pak tanků, nehovoří se pochopitelně pouze o německých tancích Leopard 2, ale i o amerických tancích Abrams, britských Challenger, případně o francouzských Leclerc. Vyloučit nelze ani další dodávky modernizovaných T-72. Všechny tyto typy by byly přínosem pro ukrajinské obránce.

Především tanky americké, německé a francouzské provenience jsou na vysoké technologické úrovni. Nicméně právě tato technologická úroveň by mohla být kontraproduktivní. Jedná se především o to, že doba výcviku posádek, zaškolení technického personálu a vůbec získání rutinních návyků pro efektivní použití této techniky v reálné operaci zabere významnou porci času.

Pokud jde o samotné tanky Abrams, tak tyto jsou technologicky relativně ještě o třídu výše než technika ostatních západních zemí. Jen samotná údržba a opravy této techniky by si vyžádala speciální proškolení a výcvik. Kromě jiného, tento typ tanku je vybaven turbínovými motory, které používají letecké palivo. Což je ostatně v souladu s alianční koncepcí použití jednotného paliva na bojišti, tzn. jeden typ paliva pro pozemní i leteckou techniku.

Pro zajímavost, tímto typem paliva je právě letecký petrolej. To co má v případě NATO situaci se zásobováním zjednodušit, by zde, za stávající situace na bojišti, značně zkomplikoval logistickou zásobovací činnost ukrajinských jednotek. Z hlediska různých typů tankové techniky, jejich operačního použití a logistického zabezpečení, lze tudíž říci, že to, co by bylo relativně bezproblémovým standardním operačním postupem při nasazení aliančního úkolového uskupení, bude patrně značným problémem pro ukrajinskou armádu.

Za UNOB zpracoval plk. gšt. v zál. Ing. Zdeněk Petráš, Ph.D. foto: Zdroj Wiki media commons