Rakousko zapojilo tisíce vojáků a stovky kusů techniky do největšího cvičení za posledních deset let

Ve spolkových zemích Burgenland, Dolní Rakousko, Štýrsko a Korutany cvičí 7500 vojáků a civilních zaměstnanců. Největšího cvičení Spolkové armády za posledních deset let se účastní i vojáci z Německa, Švédska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory.

NEJVĚTŠÍ CVIČENÍ ZA POSLEDNÍCH DESET LET

Ministryně obrany Klaudia Tannerová: „‚Protection Shield 24‘ je začátek největšího cvičení pro naše ozbrojené síly za více než deset let. Taková rozsáhlá cvičení jsou nezbytná pro bezproblémové fungování národní obrany. ‚Protection Shield 24‘ je zaměřeno na vojenskou obranu státu „Bude posílen společný výcvik vojáků z povolání, vojáků domobrany a vojenských služebníků. Všem účastníkům přeji operační a bezúrazový průběh cvičení.“

CÍL CVIČENÍ

Hlavním cílem cvičení „Protection Shield 24“ je další rozvoj operační připravenosti ozbrojených sil a konsolidace základních vojenských schopností pro plánování a vedení taktického nasazení sil pozemních, vzdušných a speciálních operací v domácí ochranné operaci.

OCHRANA OBJEKTŮ A BOJ PROTI ÚTOČNÍKŮM

Při cvičení brigády jako hlavní síly v bitvě spolupracují s vojenskými velitelstvími i s úřady a operačními organizacemi. V průběhu cvičení je procvičována zejména ochrana pohybových linií, místností a objektů i kritické infrastruktury. Dále se procvičuje průzkum, sledování a neutralizace nepřátelských skupin i rychlé nasazení vojsk a záloh za součinnosti pozemních, vzdušných sil a sil speciálních operací.

Cvičení se účastní přes 1100 pozemních vozidel a 15 letadel. Z toho je asi 85 lehce obrněných vozidel a přes 40 bojových obrněných vozidel. Letectvo používá vrtulníky, včetně nového AW169 „Lion“, letadla s pevnými křídly a Eurofightery. Kromě toho bude toto cvičení propojeno s druhým cvičením, „European Advance 2024“ (EURAD24). Toto druhé cvičení slouží k certifikaci a přípravě na „Kapacitu rychlého nasazení“, rozšířenou bojovou skupinu EU, v roce 2025.

Během dvoutýdenního cvičení je třeba počítat s dočasnými místními výpadky veřejné dopravy. Federální armáda se je snaží co nejvíce omezit a bude je obecně oznamovat prostřednictvím médií. V případě dopravních překážek z důvodu pohybové činnosti řídí dopravu vojenská policie.