Obrana pracuje na zlepšení koordinace komunikace

V souvislosti s probíhající aktualizací interních předpisů a snahou o lepší koordinaci komunikace resortu Ministerstva obrany se v médiích i ve veřejném prostoru v posledních dnech objevily nepřesné a zavádějící informace, které je zapotřebí uvést na pravou míru a zasadit do souvislostí.

Žijeme v době, kterou nejen významně ovlivňuje rychlost šíření informací, ale také jejich možné zneužití jako nástroje ze strany potenciálních protivníků. Pokud má být resort Ministerstva obrany, jehož je Armáda ČR součástí, moderní, důvěryhodnou institucí, je nutné směrem k veřejnosti komunikovat srozumitelně, koordinovaně a efektivně, ale zároveň chránit zaměstnance a vojáky.

Po svém nástupu do funkce ředitelky odboru komunikace Ministerstva obrany, kdy jsem gestorem komunikace celého resortu Ministerstva obrany, jsem si proto jako jednu ze svých priorit stanovila splatit dluh, který máme vůči aktualizaci interních předpisů, které jsou z roku 2005 a 2010 tak, aby odpovídaly moderní komunikaci a bezpečnostním standardům obdobných institucí nejen v České republice, ale také u našich zahraničních partnerů.

Rozhodla jsme se proto, vedle práce na aktualizaci zmíněných předpisů a metodik, zejména zmapovat profily na všech sociálních sítích a weby v resortu Ministerstva obrany. V současné době existuje na sociálních sítích téměř neuvěřitelných 190 uživatelských profilů. Nejedná se přitom o účty vojáků, ale účty jednotek nebo organizačních celků spadajících pod resort obrany. Mapování ještě stále probíhá a není ani vyloučeno, že se mohou objevit další profily, které už nejsou třeba aktivně využívané. Kromě sociálních sítí má odbor komunikace na starosti i správu obsahu webových stránek army.cz. Kromě tohoto oficiálního webu resortu Ministerstva obrany, existuje dalších 129 domén třetího řádu, na kterých mají (nebo měly) útvary a sekce svoje, někdy i neaktuální, informace, které mohou mást veřejnost a snadno mohou být v případě krize zneužitelné.

Výsledkem je roztříštěná, obtížně koordinovaná a téměř nekontrolovatelná komunikace. Při pohledu na komunikaci například bezpečnostních sborů ČR a resortů, pod které tyto sbory spadají, je evidentní, že v případě resortu Ministerstva obrany jde o skutečně ojedinělý fenomén a inflaci komunikačních kanálů. Tomu chceme samozřejmě zabránit. Ministerstvo obrany je zřízeno pro případ nejzávažnějších krizí a musíme předcházet situacím, které mohou jeho důvěryhodnost v krizi narušovat.

Rozhodla jsem se proto, že je nutná redukce účtů na sociálních sítích i webových stránek v resortu Ministerstva obrany. Zdůrazňuji, že plánovaná redukce se nebude, a ani nemůže, týkat soukromých účtů zaměstnanců ani vojáků. V žádném případě tak není cílem omezovat právo zaměstnanců a vojáků na to, aby si na sociálních sítích založili soukromý účet. Cílem je stanovit jasná pravidla, podle kterých se v prostředí sociálních sítí mají zaměstnanci a vojáci resortu chovat. Veřejnost musí od první chvíle vědět, co je a co není osobní názor jednotlivce a rozeznat jej od oficiálního stanoviska instituce. Tento postup funguje nejenom v moderní státní správě, ale i v soukromém sektoru. Jedná se o běžný postup, ke kterým sahá řada organizací, včetně médií, a to například formou etických kodexů. Jak budou pravidla přesně znít a jakou budou mít formu, na tom v současné době pracujeme.

Redukce v první fázi půjde zejména směrem k deaktivaci neaktivních a málo využívaných účtů. V koordinaci s jednotlivými složkami prověříme jednotlivé účty a vyhodnotíme jejich prospěch pro komunikaci s veřejností. Komunikace s veřejností samozřejmě není pouze o účtech na sociálních sítích nebo o webech, ale jde o mnohem širší oblast, kterou i nadále chceme transparentně a důvěryhodně rozvíjet.