Podpořte svobodná média, hlásá konference za účasti představitelů obrany

V rámci předsednictví České republiky ve V4 a v uskupení Středoevropské obranné spolupráce (Central European Defence Cooperation – CEDC), sdružující mimo ČR také Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko, uskutečnila v Praze konference s tématem „Čelení hybridnímu působení v kontextu regionu západního Balkánu“. Akce organizována Ministerstvem obrany ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí proběhla v prostorách Černínského paláce.

Konference se zúčastnili zástupci zemí V4, CEDC a tematičtí experti z institucí Evropské Unie a Nizozemska. Vzhledem k jejímu regionálnímu zaměření byli přítomni také četní zástupci zemí západního Balkánu. Během konference byla v rámci tří odborných panelů diskutována témata spojená s bezpečnostní situací na západním Balkáně, včetně konkrétních příkladů, jak k jejímu aktuálně křehkému stavu přispívá zahraniční hybridní vměšování. Atraktivitě diskuze přispělo i zapojení řady odborníků přímo z regionu, kteří v jednotlivých panelech vystoupili.

V prvním panelu konference byla diskutována témata spojená s aktuálním dopadem hybridního působení na stabilitu regionu. Hlavním sdělením této části bylo, že naši protivníci zde využívají hybridní působení se stále větší intenzitou. Pro země regionu je tak stále složitější těmto aktivitám čelit. Obdobný závěr přinesla i diskuze v rámci druhého panelu konference, který se věnoval čelení dezinformacím. Podle vystupujících je region touto hrozbou zasažen ve velké míře a jen těžko se na ni hledá řešení. Klíčem ke zlepšení situace je dle expertů například posilování odolnosti společnosti prostřednictvím podpory svobodných a nezávislých médií a na škodlivé aktivity v informačním prostoru, za kterými často stojí některý z našich protivníků, důrazně a systematicky upozorňovat.

Tématem posledního panelu konference byla problematika tzv. ekonomického vměšování na západním Balkáně. To se projevuje například poskytováním nevýhodných půjček, prostřednictvím kterých je pak možné na zadlužený stát vyvíjet nátlak a omezovat tak fakticky jeho rozhodovací autonomii.

„Rostoucí závažnost situace dlouhodobě stvrzuje, proč je region západního Balkánu dlouhodobou prioritou české zahraniční a obranné politiky,“ uvedl ve svém vystoupení na závěr konference ředitel odboru obranné politiky sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Martin Riegl.